Nieuws

Update groen gasinstallatie North Star

Groen gas is één van de bouwstenen van de groene energiehub GZI Next. ENGIE, Shell en EBN zijn van plan om op het GZI Next terrein groen gas te gaan produceren. Het project heet ‘North Star’ en gaat om de ontwikkeling van een groen gasinstallatie die maximaal 39 miljoen m3 groen gas per jaar produceert. Daarmee leveren we straks vanuit Emmen een bijdrage aan een duurzaam energiesysteem waarmee we minder afhankelijk zijn van aardgas. Sinds de zomerperiode is er alweer veel gebeurd, dus tijd voor een update. 

Bijeenkomst met EOP’s

In het dorpshuis van Nieuw Dordrecht is eind augustus een bijeenkomst georganiseerd met de vertegenwoordigers van het project met de EOP’s (Erkende overlegpartners) van Barger-Oosterveld, Nieuw Dordrecht en Oranjedorp.

We spraken over de m.e.r. (milieueffectrapportage) aanmeldnotitie. Een document waarmee de initiatiefnemers duidelijk maken wat de effecten van North Star zijn op onder meer het milieu. De aanmeldnotitie is gebaseerd op veel rapporten en metingen, uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen. 

Aan de stamtafel in het dorpshuis zijn we uitgebreid met elkaar in gesprek gegaan over een groot aantal thema’s uit de rapportages, zoals geur, bodem- en luchtkwaliteit, veiligheid, transport en stikstof. De EOP’s werden hierbij ondersteund door Arjan Hol. Hij is een externe deskundige en helpt de EOP’s om de rapporten goed te kunnen begrijpen en beoordelen. Ook een vertegenwoordiger van de gemeente was aanwezig bij het gesprek.

Uitgebreide m.e.r. procedure

De aanmeldnotitie werd voor de zomer goedgekeurd door de Omgevingsdienst Groningen. De initiatiefnemers hebben er nu voor gekozen om naast de aanmeldnotitie, ook een volledige m.e.r. procedure te doorlopen. Zij kiezen hiervoor op basis van het proces bij soortgelijke vergunningsaanvragen op andere plekken in het land. En in overleg met de verschillende organisaties die betrokken zijn bij de vergunningaanvraag. 

Planning

De uitgebreide m.e.r. procedure toetst op vrijwel dezelfde thema’s als de aanmeldnotitie, dus het grootste deel van de voorbereiding voor dit traject is al gedaan. Toch zal het doorlopen van de procedure extra tijd kosten. Met de uitwerking van de extra zaken kan de aangepaste vergunningsaanvraag naar verwachting in week 51 van dit jaar worden ingediend. Het doorlopen van de gehele procedure kost ongeveer een jaar. Zodra wij goed inzicht hebben in de planning komen wij hierop terug. Vast staat in ieder geval dat de ontwerpvergunning op z’n vroegst eind 2023 ter inzage zal worden gelegd. 

Blijf op de hoogte

Op 11 oktober is er een nieuw overleg met de EOP’s waarin de uitgebreide m.e.r. procedure uiteraard ook aan de orde komt. Wij blijven in overleg met de EOP’s en hun adviseur over de voorbereiding voor en de planning van de m.e.r. procedure. Daarnaast organiseren we later dit jaar een informatiebijeenkomst voor alle bewoners en geïnteresseerden om hen bij te praten over het vergunningenproces. Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws en actualiteiten rond GZI Next, abonneer u dan op onze nieuwsbrief.