Nieuws

EMMHY zoekt partners voor waterstoffabriek in Emmen

Shell start een traject om, met partners, een open proeflocatie te ontwikkelen op het GZI Next terrein. Op deze manier blijven we, weliswaar in een andere vorm, werken aan het groene waterstofproject EMMHY op de energiehub GZI Next. In de afgelopen jaren is hard gewerkt om een waterstoffabriek te ontwikkelen op het GZI-terrein in Emmen. Een ontwikkeling met twee doelen. Als onderzoek- en ontwikkellocatie een plek om testen te doen voor de waterstofontwikkeling van de toekomst. En tegelijkertijd productie van waterstof. Deze waterstof kan dan beschikbaar komen voor de lokale en regionale industrie die een alternatief zoekt voor aardgas. Of als brandstof voor de waterstofbussen van onder andere QBuzz.

Het is op dit moment nog niet heel makkelijk om betaalbare groene waterstof te maken. Er is nog geen echte markt. En hoge kosten zorgen voor veel vertraging in ontwikkelingen van projecten. Er is een toekomst voor onderzoek naar de verschillende elementen rondom waterstofproductie. En de uitgangpunten voor een waterstofproject op het GZI Next terrein zijn goed. In de buurt zijn veel lokale en regionale bedrijven, die in het gebruik van groene waterstof een kans zien voor verduurzaming. De aanwezigheid van kennisinstellingen op het gebied van waterstof zoals de Greenwise Campus zorgen voor een mooie verbinding tussen onderzoek en onderwijs. En de gemeente en provincie steunen het project onder andere door de verstrekte vergunningen.

Daarom is Shell gestart met een zoektocht om samen met andere partners EMMHY door te ontwikkelen als een open proeflocatie. Waarmee, mogelijk in een andere vorm, de waterstofontwikkeling in Emmen onderdeel blijft van de energiehub GZI Next.