Nieuws

Dinsdag 18 juni: informatiebijeenkomst groen gasinstallatie North Star

Op het terrein waar vroeger de gaszuiveringsinstallatie in Emmen stond, werken wij, ENGIE, Shell, Gasunie en EBN samen met overheden en kennisinstellingen aan de groene energiehub GZI Next. 

Naast zonne-energie en waterstof vormt groen gas een belangrijke bouwsteen van GZI Next. De afgelopen periode zijn er belangrijke stappen gezet in de realisatie van de groen gasinstallatie North Star. Graag informeren we u daarover tijdens een interactieve bijeenkomst op dinsdag 18 juni a.s.

MER-procedure en vergunningen

In juli 2023 hebben we u tijdens de informatiemarkt bij Melody bijgepraat over de ontwikkelingen rond North Star. Toen is ook de zogenaamde MER-procedure (Milieu Effect Rapportage) toegelicht en de onderzoeken die daarvoor zijn uitgevoerd. Inmiddels heeft het MER-rapport ter inzage gelegen en is het vergunningenproces in volle gang. De aanvraag omgevingsvergunning is inmiddels in behandeling bij de Omgevingsdienst Groningen en de gemeenteraad van Emmen bespreekt de vergunningaanvraag na de zomer. 

In gesprek

Graag lichten wij alle ontwikkelingen verder toe tijdens de bijeenkomst op 18 juni a.s. waarna er uitgebreid tijd is om uw vragen te beantwoorden. De ontwikkelende partners ENGIE, Shell en EBN en ook de gemeente Emmen zijn hierbij aanwezig. 

Praktische informatie

Datum: dinsdag 18 juni 2024

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Dorpshuis De Barnstee (Barnar 5, 7826 EP Emmen)

Aanmelden: Graag meldt u zich vóór 16 juni aan door een mailtje te sturen naar info@gzinext.nl

Vragen: Heeft u een vraag? Laat het ons alvast weten! Dan kunnen wij ons goed voorbereiden op uw vragen.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld uzelf dan aan voor de nieuwsbrief via www.gzinext.nl/nieuws.

Heel graag tot dinsdag 18 juni!