Nieuws

Terugblik informatiebijeenkomst groen gasinstallatie North Star

Op dinsdag 18 juni vond in het Dorpshuis De Barnstee in Emmen een informatiebijeenkomst plaats over de groen gasinstallatie North Star, een van de meest vooraanstaande groen gasinstallaties van Europa met de nieuwste technische ontwikkelingen. 

Onder andere ENGIE, Shell, Gasunie en EBN, samen met de gemeente Emmen en diverse kennisinstellingen, waren aanwezig om belangstellenden bij te praten over de laatste ontwikkelingen.

Belangrijke Ontwikkelingen

Tijdens de bijeenkomst werden de aanwezigen uitgebreid geïnformeerd over de voortgang van de groen gasinstallatie. De partners van North Star hebben belangrijke stappen gezet in de realisatie van dit project, waaronder de afronding van de Milieu Effect Rapportage (MER) en de voortgang van het vergunningenproces. De aanvraag omgevingsvergunning is momenteel in behandeling bij de Omgevingsdienst Groningen en de gemeenteraad van Emmen zal de vergunningaanvraag na de zomer bespreken.

Veel gestelde vragen

Tijdens de bijeenkomst was er veel ruimte voor vragen en discussie. Vertegenwoordigers van ENGIE, Shell, en EBN gaven presentaties en gingen in gesprek met de aanwezigen over de technische details, de milieu-impact en de economische voordelen van de groen gasinstallatie. De gemeente Emmen deelde haar visie op het project en het belang voor de regio. Bewoners brachten verschillende aandachtspunten naar voren, zoals geur, veiligheid, en transport, die uitgebreid zijn besproken en beantwoord. Bij de volgende bijeenkomst in september zullen experts aanwezig zijn om dieper op deze vragen in te gaan. 

Daarnaast stelden de bewoners vragen over de maatschappelijke inspanningen van GZI Next. Wij willen de lokale werkgelegenheid stimuleren en blijven samenwerken met de omgeving en scholen. Hierin trekken wij samen op met de gemeente en staan altijd open voor meer ideeën vanuit de omgeving.

Vervolgstappen

De komende periode zullen we de aandacht richten op het onderhouden van contact met de bewoners en andere belanghebbenden. We blijven bereikbaar voor vragen en opmerkingen. In september organiseren we een nieuwe bijeenkomst waar experts hun visie zullen geven op de installatie en dieper in zullen gaan op de inhoud. 

Meer weten? 

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website en meld u aan voor de nieuwsbrief op www.gzinext.nl/nieuws.