Nieuws

M.e.r.-aanmeldnotitie voor de groen gasinstallatie is goedgekeurd

Groen gas is één van de bouwstenen van de groene energiehub GZI Next. ENGIE, Shell en EBN zijn van plan om op het GZI Next terrein groen gas te gaan produceren. Het project heet ‘North Star’ en gaat om de ontwikkeling van een groen gasinstallatie die maximaal 39 miljoen m3 groen gas per jaar produceert.

De ontwikkeling van de groen gasinstallatie is al goed op weg. Op 14 juni heeft het project een nieuwe mijlpaal bereikt. De Omgevingsdienst Groningen heeft namelijk de m.e.r.-aanmeldnotitie voor GZI North Star goedgekeurd!  Dat betekent dat het bevoegd gezag op basis van aangeleverde rapportages, over onder andere geur, geluid, bodem- en luchtkwaliteit, veiligheid en stikstof, voldoende inzicht heeft in de gevolgen voor het milieu tijdens de bouw van de installatie en als de installatie operationeel is. Er is nu dus geen uitgebreide m.e.r. planprocedure meer nodig. Dit is een belangrijke stap in het proces om de groen gas-installatie North Star te realiseren.
Volgend op deze positieve beslissing op de aanmeldnotitie hebben de projectpartners (ENGIE, Shell en EBN) bij de provincie Drenthe de WABO- vergunning aangevraagd.

Na de zomer spreken vertegenwoordigers van het projectteam North Star met de EOP’s (Erkende overleg partners) van Barger Oosterveld, Nieuw Dordrecht en Oranjedorp over de rapportages waarop de m.e.r.-aanmeldnotitie is gebaseerd. De EOP’s worden hierbij ondersteund door een externe en onafhankelijke deskundige. Ook vertegenwoordigers van de gemeente zullen bij dit overleg aanwezig zijn. Later dit jaar organiseert het projectteam ook een informatiebijeenkomst voor alle bewoners en geïnteresseerden om hen bij te praten over het vergunningenproces.