Nieuws

Plannen groen gas worden concreter

Het doel om op het GZI Next terrein groen gas te maken, komt dichterbij. ENGIE, Shell en EBN hebben de afgelopen maanden een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek kijken zij naar de ontwikkeling van een groen gasinstallatie die maximaal 39 miljoen nm3 groen gas per jaar maakt. Zij werken het project nu verder uit.

Wat is groen gas?

Groen gas wordt de duurzame variant van aardgas genoemd. Het kan voor dezelfde toepassingen als aardgas gebruikt worden. Groen gas kan zo een belangrijke rol spelen in de verduurzaming in de gebouwde omgeving, industrie en zwaar transport.

Groen wordt gemaakt van zogenaamde reststromen. Voorbeelden van reststromen zijn mest, plantaardig afval en over-de-datum producten uit de supermarkt. Deze reststromen worden door middel van ‘vergisting’ omgezet in onder andere biogas (CH₄). Het biogas wordt gezuiverd totdat groen gas overblijft dat kwalitatief precies gelijk is aan aardgas. Dat gas kan dan in het aardgasnet worden ingebracht. Ook kunnen er biobrandstoffen van worden gemaakt, voor zwaar transport.

Bij het productieproces ontstaat ook zogenaamd ‘digestaat’. Het digestaat bevat waardevolle mineralen die gebruikt kunnen worden in de landbouw als vervanger van kunstmest. Ook blijft CO₂ over, dat hergebruikt kan worden voor bijvoorbeeld koelingen of in de regionale glastuinbouw.

Groen gas op GZI Next

ENGIE, Shell en EBN zijn een project gestart om groen gas op GZI Next te gaan maken. Het project heet ‘North Star’. De afgelopen maanden hebben zij een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek kijken zij naar de ontwikkeling van een groen gasinstallatie die maximaal 39 miljoen nm3 groen gas per jaar maakt. Ter vergelijking: de voormalige gaszuiveringsinstallatie van de NAM en EBN maakten in het verleden 9 miljoen nm3 methaan per dag. Qua reststromen kijken zij naar een combinatie van ongeveer 70% mest en 30% organische reststromen. In totaal wordt naar verwachting 662.500 ton aan reststromen gebruikt.

Op basis van deze eerste verkenning hebben de North Star partners besloten door te gaan naar de volgende fase in het project: de ontwerpfase. Hierin werken zij het project verder uit. Het streven is om eind van dit jaar (2021) de vergunningsaanvraag in te dienen.

Tekening groen gas installatie
Een impressie van de beoogde groen gasinstallatie

Impact op de omgeving

Woont u in de buurt van GZI Next? Dan kunnen wij ons voorstellen dat u vragen heeft wat de komst van een groen gasinstallatie voor u betekent. Wat gaat u ervan merken? Denk bijvoorbeeld aan voordelen voor de omgeving, vrachtverkeer, geur, veiligheid en impact op het milieu. De antwoorden op deze veelgestelde vragen kunt u op deze pagina lezen. Daarnaast kunt u in gesprek gaan met de projectpartners tijdens de informatiebijeenkomsten in november.