Nieuws

Update groen gasinstallatie North Star: bouw waarschijnlijk eind 2024 van start

Hoewel er nog weinig van de groen gas te zien is op het voormalige GZI-terrein aan de Phileas Foggstraat, wordt er achter de schermen volop gewerkt aan de voorbereiding van de groen gasinstallatie North Star. De groen gasinstallatie is onderdeel van de energie hub die op het voormalige GZI-terrein wordt ontwikkeld. Naast de groen gasinstallatie werken we ook aan een waterstoffabriek. Inmiddels staan er al zonnepanelen en kunnen de Qbuzz bussen waterstof tanken. In dit bericht een update van de belangrijkste ontwikkelingen over groen gas.

m.e.r. procedure

Voor de installatie, die jaarlijks 39 miljoen m3 groen gas zal gaan produceren, doorlopen de ontwikkelaars momenteel de vergunningenprocedure. Voor het produceren van groen gas op deze schaal moet een m.e.r.procedure worden doorlopen. M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. Dit betekent dat voorafgaand aan de bouw de gevolgen voor het milieu en de omgeving uitgebreid worden onderzocht.

Bijeenkomst begin juli

Naar verwachting wordt het m.e.r.-document medio juni ingediend bij de Commissie m.e.r.. Dit document is openbaar en wordt ter inzage gelegd. Dit betekent dat iedereen die belang heeft bij de bouw van de installatie een reactie mag geven. Om bewoners van Nieuw Dordrecht, Barger Oosterveld en Oranjedorp en andere belanghebbenden extra te informeren wordt tijdens deze periode ook een informatiebijeenkomst gehouden. Deze bijeenkomst vindt naar verwachting in de eerste helft van juli plaats, voor de start van de zomervakantie. De precieze datum wordt gedeeld via deze website.

Eind 2026

Groen gas is een volwaardig alternatief voor aardgas en kan ook worden gebruikt als brandstof voor transport. Als alles volgens plan verloopt, zal het eerste groene gas uit de installatie eind 2026 beschikbaar zijn. Een jaarproductie van 39 miljoen m3 groen gas is veel; dit staat gelijk aan het jaarlijkse gasverbruik van ca 40.000 woningen of de totale hoeveelheid biobrandstof voor 1000 vrachtwagens die jaarlijks 40.000 km rijden. Ook draagt North Star bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot: met de installatie wordt 120kton aan uitstoot bespaard. Dat staat gelijk aan het effect van 32 tot 50 windmolens (afhankelijk van de grootte).

Kortom: met North Star levert Emmen straks niet alleen een belangrijke bijdrage aan de energiezekerheid van Nederland, maar ook aan de verduurzaming van ons energiesysteem. 

Wilt u meer weten? Stel uw vraag via info@gzinext.nl