Nieuws

Milieuvergunning voor waterstoffabriek GZI Next

De milieuvergunning voor het project EMMHY is ter inzage gelegd. Daarmee komt de ontwikkeling van de waterstoffabriek op het GZI Next terrein weer een stapje dichterbij. Het projectteam bereidt nu de volgende fase voor. 

Het plan is om de waterstoffabriek in Emmen als onderzoek- en ontwikkelfabriek te realiseren. Shell gaat verschillende tests uitvoeren, die informatie opleveren over de beste manier om een waterstoffabriek in te zetten voor productie van waterstof uit zonne-energie en windenergie. Deze informatie is belangrijk omdat toekomstige waterstoffabrieken allemaal stroom zullen gebruiken die rechtstreeks wordt opgewekt door wind of zon, terwijl de zon niet altijd schijnt of de wind waait. De waterstof uit de fabriek kan gebruikt worden voor het bestaande waterstoftankstation, of kan via de waterstofleiding van Hynetwork Services naar de industrie worden gebracht, zoals het GETEC Park Emmen. 

Als na de ter inzage periode de milieuvergunning definitief verleend kan worden en ook de bouwvergunning gereed is, start in het voorjaar van 2024 de volgende fase in de besluitvorming. Er wordt nog volop gewerkt aan de uiteindelijke investeringsbeslissing en daarmee aan de benodigde vervolgstappen voor de bouw van de waterstoffabriek.