Nieuws

Terugblik informatiemarkt groen gas

Op zaterdag 8 juli vond bij Melody in Emmen de informatiemarkt over groen gas op het GZI Next terrein plaats. Bewoners uit de gemeente Emmen werden meegenomen in de plannen en het vergunningentraject voor de groen gasinstallatie North Star. 

Naast de informatiemarkt met kraampjes over alle aspecten van het project, werden er twee aparte sessies gehouden waarin projectleider Evert Mollema onder meer uitlegde hoe het groen gas straks wordt geproduceerd en wat de toekomstplannen zijn. Daarnaast gaf Rolf Sloots namens de Gemeente Emmen zijn visie op het project en het economische belang van de duurzame energiehub voor de regio. 

Een belangrijk deel van de bijeenkomst stond in het teken van de m.e.r. procedure die momenteel wordt doorlopen voor het project. M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. Dit betekent dat voorafgaand aan de bouw de gevolgen voor het milieu en de omgeving uitgebreid worden onderzocht. 

Alle documenten liggen nu ter inzage bij de Omgevingsdienst Groningen. Op dit moment zijn de stukken nog niet online gepubliceerd. Zodra dit het geval is delen wij dit op www.gzinext.nl

Heeft u de bijeenkomst gemist? Hieronder leest u de antwoorden op de veelgestelde vragen tijdens de sessies. 

Wat is groen gas en waar wordt het van gemaakt? 

Groen gas heeft dezelfde samenstelling als aardgas, maar wordt geproduceerd uit duurzame bronnen. Het proces begint met het vergisten van organische reststromen (zoals mest, plantaardig afval en over de datum producten uit de supermarkt) waardoor biogas ontstaat. Dit biogas wordt vervolgens gezuiverd in de gasopwerkingsinstallatie en kan daarna als groen gas worden ingevoegd in het bestaande aardgasnetwerk. Wat overblijft noemen we digestaat, dit kan gebruikt worden als vervanger van kunstmest in de landbouw. 

Is er geuroverlast te verwachten? 

Moderne groen gasinstallaties, zoals die in Hardenberg, maken gebruik van geavanceerde technologieën en veroorzaken nauwelijks tot geen geuroverlast wanneer ze operationeel zijn. Dit doen wij onder andere door chemische luchtwassers toe te passen en de gezuiverde lucht af te voeren door een schoorsteen van 45 meter hoog. 

Is een groen gasinstallatie veilig? 

Veiligheid is een absolute prioriteit en wordt in alle aspecten van de ontwikkeling van de installatie meegenomen. Biogas wordt onder lichte overdruk van enkele millibar opgeslagen in de biogas kappen. 

Waarom is groen gas zo belangrijk? 

Groen gas is zo belangrijk omdat het een duurzaam alternatief is voor aardgas. De voorraad aardgas is beperkt en om de klimaatdoelen te bereiken, moet Nederland overstappen op hernieuwbare opties. Hoewel groene elektriciteit, warmtepompen en warmtenetten veelbelovend zijn, zijn ze niet altijd voldoende voor alle toepassingen. In sommige gevallen is gas nog steeds nodig als grondstof of brandstof, zoals in industriële processen, voor verwarming van slecht geïsoleerde huizen of voor zwaar transport. Daarom is het essentieel om te investeren in duurzame alternatieven zoals waterstof en groen gas. 

Wat merken bewoners van de transport bewegingen? 

Uit onderzoek van Royal HaskoningDHV blijkt dat het transport van en naar de installatie tot maximaal 2% extra verkeersdruk zal leiden bovenop het bestaande verkeer rondom Emmen. De aanpassingen aan de N862 (MM Bereikbaar) spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de verkeersdruk aan de zuidkant van Emmen. Daarnaast maakt ENGIE bindende afspraken met transportondernemingen over aanrijroutes. Meer informatie over de aanpassingen aan de N862 vindt u op: www.provincie.drenthe.nl/mmbereikbaar

Wat is de planning? 

In het laatste kwartaal van 2024 gaan we hoogstwaarschijnlijk beginnen met de bouw van onze groen gasinstallatie. Na twee jaar zal deze in 2026 voltooid zijn. Vanaf dat moment zijn we in staat om groen gas te produceren. 

Meer weten? 

Hou de website in de gaten! Binnenkort vullen we de veelgestelde vragen en antwoorden aan met vragen die we tijdens de informatiemarkt hebben gekregen.