Nieuws

Terugblik informatiebijeenkomst waterstof

Op donderdag 13 april vond de informatiebijeenkomst over de waterstof op het GZI Next terrein plaats. Harry Eshuis, projectleider bij Shell, heeft ruim 70 bewoners geïnformeerd over de plannen om een waterstoffabriek te gaan bouwen. Hij heeft onder andere laten zien hoe de waterstoffabriek uit komt te zien, wie de waterstof kan gaan gebruiken, wat de planning is, en welke maatregelen genomen worden voor veiligheid. Heeft u de bijeenkomst gemist? Lees dan deze update door voor de laatste stand van zaken!

Hoe gaat de waterstoffabriek eruit zien?

In een waterstoffabriek wordt waterstof gemaakt. Met behulp van groene elektriciteit wordt water gesplitst in waterstof en zuurstof. De groene elektriciteit komt van zonnepanelen die op het GZI Next terrein komen te liggen en via het stroomnet. De waterstoffabriek ziet eruit als een loods. De fabriek heeft een vermogen van 4 MW. Deze fabriek kan per jaar 600.000 kg groene waterstof maken. Later kan de fabriek eventueel nog vergroot worden naar 10MW.

Wat houdt het onderzoek in?

De waterstoffabriek die Shell op GZI Next wil bouwen is niet zo groot. Dit komt omdat de waterstoffabriek bedoeld is om een begin te maken met het maken van waterstof in Emmen. Ook wil Shell onderzoek gaan doen met deze fabriek. Dat doet Shell niet alleen: Shell werkt samen met andere bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het onderzoek gaat onder andere over de directe koppeling tussen de waterstoffabriek en de zonnepanelen. Als de waterstoffabriek direct wordt aangesloten op de zonnepanelen in plaats van op het stroomnet, gaat er minder energie verloren bij het maken van waterstof.   

Dit onderzoek kan ook een deel van de file op het stroomnet oplossen (zogenaamde “netcongestie”). De elektriciteit wordt als het ware ‘opgeslagen’ in de groene waterstof. De elektriciteit hoeft dan namelijk niet meer op het stroomnet gezet te worden. Daarom doet de netbeheerder Enexis ook mee met het onderzoek.  

Wie gaat de waterstof gebruiken?

Groene waterstof kan op verschillende plekken gebruikt worden. De waterstof die gemaakt wordt bij GZI Next is bedoeld voor de industrie en zwaar transport. Op het GZI Next terrein staat al een waterstofvulpunt, waar bijvoorbeeld de bussen van QBuzz waterstof komen tanken. Ook de industrie op GETEC Park Emmen kan de waterstof goed gebruiken om te verduurzamen.  De groene waterstof kan met de waterstofleiding van Hynetwork Services (een dochterbedrijf van Gasunie) naar de industrie worden gebracht.

Wat is de planning?

Als alles goed gaat, krijgt Shell in het najaar de vergunning en is de financiering rond. Dan kan Shell de definitieve beslissing nemen om de waterstoffabriek te gaan bouwen. De bouw duurt dan ongeveer een jaar. De fabriek is dan in 2025 af. Vanaf dan wordt er in Emmen waterstof gemaakt!

Wat merken bewoners ervan?

De directe buren zullen de werkzaamheden op het terrein kunnen merken. Dit zijn vooral bedrijven. Met hen maken we afspraken zodat ze er geen last van hebben. Bewoners van Oranjedorp, Barger-Oosterveld en Nieuw Dordrecht merken waarschijnlijk zeer weinig van de bouw. Net als met de bouw van het waterstofvulpunt en het zonnepark. Uiteraard zorgt Shell ervoor dat de waterstof veilig gemaakt wordt. Aardgas is net als waterstof een gas. Je moet er voorzichtig mee omgaan. Hier wordt streng naar gekeken, zowel door Shell als in de vergunningen. Shell heeft veel ervaring met het omgaan met gassen. Zo kan Shell veilig waterstof produceren op GZI Next.

Waarom in Emmen?

Noord-Nederland heeft de ambitie om een groene waterstofeconomie te ontwikkelen. Door de innovatieve waterstoffabriek in Emmen te ontwikkelen, levert dit de regio werkgelegenheid op en biedt het een kans voor het onderwijs. Bijvoorbeeld via stageplekken. Door waterstof kan de lokale industrie verduurzamen en wordt daarmee klaar voor de toekomst. En Shell gaat onderzoeken of in de toekomst de bestaande leidingen van de NAM hergebruikt kunnen worden voor opslag van waterstof. 

Meer weten?

Hou de website in de gaten! Binnenkort vullen we de veelgestelde vragen en antwoorden aan met vragen die we tijdens de informatiebijeenkomst hebben gekregen.