Waterstof

We staan aan het begin van een energietransitie. In de komende jaren stappen we van fossiele brandstoffen over op duurzame energiebronnen én -dragers. Naast duurzaam opgewekte elektriciteit via wind en zon zal ook waterstof een belangrijke rol spelen als energiedrager. Wat is het? Wat zijn de voor- en nadelen? Wordt waterstof belangrijk voor de toekomst? En waarom is het belangrijk voor Emmen?

Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, is waterstof een gas. Het is geen energiebron, zoals aardgas, wind en zon, maar een energiedrager. Waterstof wordt bijvoorbeeld geproduceerd uit fossiele energie, maar ook steeds vaker uit duurzame elektriciteit.

Voordelen

Waterstof is een gas, zoals aardgas, en kan eenvoudig worden getransporteerd – zelfs door bestaande leidingen – en opgeslagen.

Als waterstof geproduceerd wordt uit duurzame elektriciteit (elektrolyse), dan kan het daarna als duurzame brandstof worden gebruikt in de (zware) mobiliteit; als brandstof als hoge temperaturen noodzakelijk zijn en als grondstof voor het produceren van verschillende producten.

Maar om waterstof in grote volumes beschikbaar te krijgen, moet er nog veel gebeuren:

 • Er moet veel meer duurzame elektriciteit beschikbaar komen
 • De elektrolyse installaties moeten sterk toenemen in productievolume.
 • Het huidige gasnetwerk moet worden aangepast om het transport van waterstof mogelijk te maken.
 • De traditionele cv-ketel is niet geschikt om waterstof te verbranden

Waterstof als brandstof

Waterstof kan gebruikt worden voor alle vormen van transport: via weg, water, lucht en spoor. Er rijden al meerdere auto’s en bussen op waterstof. Mobiliteit op basis van waterstof heeft grote voordelen, omdat er geen schadelijke uitstoot is, er geen zware accu’s nodig zijn en het voertuig weer snel volgetankt kan worden.

Woningen verwarmen?

Waterstof kan in de toekomst ook worden ingezet om woningen te verwarmen. Bijvoorbeeld via een warmtenet, maar ook direct via een cv-ketel of warmtepomp. Waterstof zou in theorie een alternatief kunnen zijn voor het huidige aardgas in onze cv-ketels.

Eerste waterstofontwikkeling in de regio

Op het terrein GZI Next vindt de eerste ontwikkeling in de regio plaats op het gebied van waterstof. Met de leiding kunnen grote hoeveelheden waterstof worden getransporteerd voor de energievoorziening aan de industrie in de regio en voor mobiliteit. Op termijn wellicht ook voor woningen, afhankelijk van de technische ontwikkelingen op dit vlak.

Welke kansen biedt waterstof voor de inwoners van Emmen?

Waterstof biedt nieuwe kansen voor de regio en zorgt voor nieuwe banen waarvoor kennis over waterstof nodig is. Het MBO-onderwijs in Emmen sluit hier nu al op aan door waterstofopleidingen te ontwikkelen. De ontwikkelingen in Nederland en Europa wijzen erop dat waterstof op steeds grotere schaal wordt gemaakt. Dit betekent dat de prijs vergelijkbaar wordt met bestaande niet duurzame brandstoffen.

Emmen moet klaar zijn voor deze ontwikkelingen. En het mooie is: er is in Emmen al heel veel kennis over de productie, opslag en vervoer van aardgas. En die kennis kunnen we ook gebruiken voor waterstof (óók een gas).

Waterstofprojecten in Noord-Nederland

Bij de aardgasbuffer Zuidwending bij Veendam staat een elektrolyseinstallatie van 1 megawatt waarin door HyStock (onderdeel van EnergyStock en dochter van Gasunie) duurzame elektriciteit wordt omgezet naar waterstof. Nouryon en Gasunie New Energy onderzoeken in het project DJEWELS de mogelijkheid om met behulp van groene elektriciteit op grote schaal waterstof te produceren. Ze denken hierbij aan een elektrolyse-installatie van 20 megawatt en zien dat als tussenstap op weg naar een installatie van meer dan honderd megawatt. Dit biedt het
chemiecomplex Delfzijl de kans om helemaal te vergroenen.

Waterstofprojecten in Emmen

 • Vergevorderde plannen van Shell om een grootschalige waterstof productielocatie te maken op het GZI-Next terrein.
 • Geschikt maken van bestaande aardgaspijpleidingen voor het transport van waterstof.
 • Aanleg van nieuwe waterstofleiding tussen het GZI-Next terrein en het Emmtec Industry & Business Park in Emmen.
 • In Emmen loopt een project om waterstof geschikt te maken voor de industrie.
 • Waterstof zal gebruikt worden voor het vervoer: personen auto’s, bussen, lichte én zware vrachtwagens.
 • Plannen voor een waterstoftankstation in Emmen.
 • De ontwikkeling van een onderwijs- en testlaboratoriumcentrum op het gebied van waterstof: het Emmen Energie Transitie Centrum (EmmTranCe).

Openbaar vervoer emissievrij in Europa

Waterstof is de veelbelovende energiedrager die het milieu niet belast. Noord-Nederland wil vooroplopen in duurzame productie, opslag en toepassing van waterstof. In deze video leggen gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk van de Provincie Groningen, directeur marktontwikkeling Michel van der Mark van Qbuzz en president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland uit hoe dit voorelkaar te krijgen is.