Waterstof

Groene waterstof is één van de bouwstenen van de groene energiehub op GZI Next. Het is een schone energiedrager, die zowel als grondstof en als brandstof ingezet kan worden. Bijvoorbeeld in de industrie, transport en gebouwde omgeving. Het wordt gemaakt door water met hernieuwbare elektriciteit te splitsen in waterstof en zuurstof. Op GZI Next wordt gewerkt aan een groene waterstofketen: de productie, transport en afname van groene waterstof.

Waarom?

De voorraad aardgas is eindig en voor het halen van de klimaatdoelen gaat Nederland de komende decennia over op duurzame alternatieven. Bijvoorbeeld groene elektriciteit, warmtepompen of warmtenetten. Voor sommige toepassingen zijn deze oplossingen niet toereikend. Soms is gas als grondstof of brandstof nodig, bijvoorbeeld in industriële productieprocessen, voor verwarming van slecht te isoleren huizen of voor zwaar transport. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas, zoals waterstof en groen gas.

Noord-Nederland heeft de ambitie om een groene waterstofeconomie te ontwikkelen en koploper te worden in Europa. Het Noorden heeft van oudsher een belangrijke rol in de energievoorziening van Nederland. Het heeft de productiefaciliteiten, infrastructuur, en kennis in huis. Die kansen en mogelijkheden willen ten volle benutten. En met succes: het Noorden is de eerste Europese regio die de status van een ‘Hydrogen Valley’ heeft gekregen.

Wat is het?

Groene waterstof is een onmisbare schakel in de energietransitie. Waterstof is een energiedrager. Dat betekent dat het geen energiebron is, zoals aardgas, wind en zon, maar dat we er energie in kunnen opslaan en er weer uit kunnen halen. En die energiedragers hebben we hard nodig. Groene waterstof wordt gemaakt door water met hernieuwbare elektriciteit te splitsen in zuurstof en waterstof. Het is daarmee met recht een schone energiedrager.

Waterstof op GZI Next

De grootschalige productie van groene waterstof staat nog in de kinderschoenen. Groene waterstof is op dit moment fors duurder in vergelijking met fossiele alternatieven zoals aardgas. De komende jaren verwachten we een steile groeicurve: de schaal wordt groter en de kosten zullen dalen. U kunt dit vergelijken met de situatie waarin zonne-energie zich enkele jaren geleden bevond. 

Op dit moment is er nog geen zekerheid over voldoende afname van waterstof door industrie en zwaar transport. Desalniettemin wil GZI Next vooroplopen in de waterstofeconomie en op korte termijn al een waterstoffabriek ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken werkt het GZI Next consortium samen met regionale overheden aan het aantrekken van subsidies. 

R&D hub waterstof

Shell verkent de mogelijkheden of de waterstoffabriek versneld ontwikkeld kan worden door te starten als een Research & Development (R&D) project. Voor de opschaling van waterstofprojecten tot GW-schaal is namelijk technologie ontwikkeling nodig op gebied van de koppeling van hernieuwbare energie opwek met electrolyse. De kern van de mogelijke R&D hub gaat over de koppeling tussen innovatieve wind-, zon- en waterstoftechnologie.

Waterstofvulpunt

Om de toepassing van waterstof in de mobiliteit een boost te geven heeft Shell een 350 bar waterstofvulpunt op het terrein gebouwd. Sinds juni 2022 kunnen vrachtwagens en bussen waterstof tanken op GZI Next, waaronder de bussen van Qbuzz die in Emmen rijden. Door het rijden op waterstof stoten zij geen CO2 en fijnstof meer uit.  

Waterstofleiding

Gasunie legt momenteel een nieuwe pijpleiding naar het Getec business park voor het transport van waterstof. Zo kan Getec het gebruik van aardgas verminderen door over te stappen op waterstof. De aanleg van de waterstofleiding verloopt in fases. De eerste stap is dat Gasunie samen met de hoogcalorisch aardgasleiding naar Getec, ook een waterstofleiding aanlegt. Een aantal industrieën bij Getec dienen eind 2022 overgeschakeld te zijn naar het gebruik van hoogcalorisch gas. Daarom moet Gasunie op tijd een hoogcalorisch aardgasleiding aanleggen.

In een latere fase bouwt Gasunie in 2023 installaties aan het begin- en eindpunt van de waterstofleiding. Vanaf dat moment kan de beoogde elektrolyser aangesloten worden op de waterstofleiding en vervolgens kan er waterstof getransporteerd worden naar Getec. Ook op het Getec terrein komt een voorziening zodat zij vanaf dat moment de waterstof zouden kunnen afnemen. Hierover zijn zij nog met Getec in gesprek.

Mocht u interesse hebben om waterstof te tanken of af te nemen, neem dan contact op via info@gzinext.nl, dan bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

Groene waterstofketen GZI Next

Veelgestelde vragen en antwoorden

Meer weten over het waterstofproject? Kijk dan op de pagina van veelgestelde vragen en antwoorden.