Nieuws

Open dag op het GZI-terrein

Maar liefst 52 collega’s bezochten op woensdag 13 februari de Open Dag op het terrein van de voormalige Gaszuiveringsinstallatie in Emmen. De dag
werd georganiseerd door de afdeling die zich bezighoudt met opruimen en
hergebruik, en was bedoeld voor geïnteresseerden vanuit NAM en Shell. De bezoekers kwamen die dag van alles te weten over de sloop van de installatie, de leveranciers en aannemers, en de toekomst van het gehele GZI-terrein.

De dag begon met bezoek van collega’s vanuit Rijswijk, waarbij gedetailleerd de initiële project-fase van het project werd besproken.
Hierbij valt te denken aan welke marktpartijen beoordeeld zijn en tegen
welke criteria; welke veiligheidsmaatregelen er worden gebruikt in de uitvoering en welk materiaal een tweede leven krijgt. In de middag
waren de poorten geopend voor de collega’s van NAM. Veel collega’s die op de GZI gewerkt hebben, toonden interesse in de Open Dag.

Open dag bewoners

Op donderdag 21 maart kwamen de omwonenden van het GZI-terrein op
bezoek tijdens een speciale door NAM georganiseerde ‘Burendag’. Een rondrit per bus over het terrein maakte deel uit van het programma.