Nieuws

Nieuwe vervolgstap waterstofproject GZI Next

Het waterstofproject op GZI-Next Energiehub krijgt zijn uiteindelijke vorm. Daarmee start ook een nieuwe fase. De verdere realisatie van de groene waterstofketen. Van productie, transport tot afname van groen waterstof.

Vanaf juni 2022 is het waterstofvulpunt op de engergiehub GZI Next in Emmen in gebruik. Sinds die tijd rijden de Qbuzz bussen geruisloos rond met enkel waterdruppels als uitstoot. Binnenkort komt daar ook de productie van groene waterstof bij. In december 2022 start de vergunningsaanvraag voor het realiseren van een waterstoffabriek en een plek waar onderzoek gedaan wordt naar de verschillende manieren om met groene energie waterstof te maken.
Het recent genomen besluit van de Provincie Drenthe om de subsidie voor het project te heroverwegen, heeft vooralsnog geen gevolgen voor deze vergunningaanvraag.

Door water met groene stroom te splitsen in waterstof en zuurstof, ontstaat groene waterstof. Het is één van de bouwstenen van de groene energiehub GZI Next. Naast de zonnepanelen en de groen gasinstallatie Northstar, is de waterstoffabriek de derde ontwikkeling van GZI Next. Waterstof is een schone energiedrager, die zowel als grondstof en als brandstof ingezet kan worden bij o.a. de industrie, het transport en op de langere termijn de verwarming van gebouwen.

Overleg omgeving
Binnenkort plannen we een informatiebijeenkomst voor de omgeving. Geïnteresseerden worden dan bijgepraat over de actuele ontwikkelingen en de vervolgstappen op GZI Next.