Zonne-energie

Eén van de eerste zichtbare ontwikkelingen op het terrein was de bouw van het zonnepark door Shell. In totaal zijn er 28.500 zonnepanelen met een vermogen van 12 megawatt geïnstalleerd. Op 22 januari 2021 is het zonnepark geopend. De productie van duurzame elektriciteit is de eerste stap naar een groene energiehub.