Zonne-energie

In totaal komen er 28.500 zonnepanelen met een vermogen van 12 megawatt. De verwachting is dat het zonnepark eind 2020 gereed is en een hoeveelheid elektriciteit kan leveren die gelijk staat aan het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van ongeveer 4.000 Nederlandse huishoudens.

Met de opgewekte hernieuwbare elektriciteit wordt ervaring opgedaan met de productie van groene waterstof. Het restant wordt aan het net geleverd.