Nieuws

Wie, wat, waterstof

We staan aan het begin van een energietransitie. In de komende jaren stappen we van fossiele brandstoffen over op duurzame energiebronnen én -dragers. Duurzaam opgewekte elektriciteit via wind en zon kennen we allemaal, maar er zijn meer mogelijkheden. Eén daarvan is waterstof, een veelbelovende energiedrager. Wat is het? Wat zijn de voor- en nadelen? Wordt waterstof belangrijk voor de toekomst? En waarom is het belangrijk voor Emmen? NAM-medewerker Ingmar Hans weet alles van waterstof. Met zijn team kijkt hij hoe voormalige NAM-locaties mogelijk als energiehub ingezet kunnen worden zodra daar geen aardgas of aardolie meer geproduceerd wordt.

Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, is waterstof een gas. Het is geen energiebron, zoals aardgas, wind en zon dat wel zijn. Waterstof is een gas en dus een energiedrager. Dat houdt in dat we er energie mee kunnen produceren, we kunnen er energie uithalen. Net als aardgas en andere gassen zijn we uitstekend in staat om waterstof op te slaan en te ‘bewaren’.

Voordelen

De sterke eigenschappen zijn:

  • Prima op te slaan
  • Het kan worden geproduceerd uit duurzame energie
  • Het enige restproduct van een cv-ketel op waterstof is water
  • Goed te transporteren
  • We hebben ervaring met waterstof. Vandaag de dag wordt het veel toegepast in de industrie, maar het werd in de jaren 50 van de vorige eeuw al volop gebruikt in stadsgas (in combinatie met CO)

Waterstof is dus veelbelovend. We kunnen echter niet meteen massaal
overstappen, want er zijn zaken die nog om aandacht vragen:

  • Het productievolume moet drastisch toenemen
  • Het huidige gasnetwerk heeft aanpassingen nodig voordat het transport mogelijk is
  • De traditionele cv-ketel is niet geschikt om waterstof te verbranden

Waterstof als brandstof

Waterstof kan gebruikt worden voor alle vormen van transport: via weg,
water, lucht en spoor. Er rijden al auto’s en bussen op waterstof. Een auto op waterstof heeft grote voordelen: zo produceert hij 0,0 procent CO2 (dus geen luchtvervuiling) én hij maakt vrijwel geen geluid.

Woningen verwarmen?

Waterstof kan in de toekomst ook worden ingezet om woningen te verwarmen. Bijvoorbeeld via een warmtenet, maar ook direct via een
cv-ketel of warmtepomp. Waterstof zou in theorie een alternatief
kunnen zijn voor het huidige aardgas in onze cv-ketels.