Nieuws

Waterstoffabriek ontvangt milieuvergunning

De milieuvergunning voor het waterstofproject EMMHY is verleend. De vergunning, die na terinzagelegging zonder ingediende zienswijzen is verleend, markeert een nieuwe mijlpaal voor de waterstoffabriek op het GZI Next terrein. We richten nu onze aandacht op de volgende besluitvormingsfase. De komende maanden zullen in het teken staan van de uiteindelijke investeringsbeslissing en het voorbereiden van vervolgstappen om het definitieve plan voor de waterstoffabriek vorm te geven. Ondertussen is de bouwvergunning nog in behandeling bij de gemeente Emmen.

De waterstoffabriek in Emmen maakt onderdeel uit de energiehub GZI Next. Op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie van de NAM is al een zonnepark in bedrijf. Daarnaast kunnen de bussen van QBuzz waterstof tanken bij het waterstofvulpunt. Naast de waterstoffabriek is het de bedoeling om een groen gasinstallatie te realiseren. Ook voor dit project zijn de benodigde vergunningen aangevraagd en in behandeling genomen.