Nieuws

Volgende stap voor regionaal transport groen gas

Gasunie gaat een aardgasleiding tussen Emmen en Ommen ombouwen voor regionaal transport van groen gas. De leiding is nodig omdat het regionale gasnetwerk anders te vol komt te zitten nu er steeds meer groen gas gemaakt wordt in de regio. Ook het groen gas dat in de toekomst op GZI Next wordt gemaakt, kan straks via deze leiding getransporteerd worden.

Er wordt steeds meer groen gas gemaakt

In Nederland wordt er steeds meer groen gas gemaakt. Het speelt namelijk een belangrijke rol in de verduurzaming van Nederland. Groen gas is qua samenstelling hetzelfde als aardgas en kan voor dezelfde toepassingen gebruikt worden. Het wordt gemaakt van bijvoorbeeld mest en andere organische reststromen zoals bietenpuntjes. Daardoor is groen gas, in tegenstelling tot aardgas, hernieuwbaar en CO2-neutraal.  Het is dan ook niet zo gek dat in het Klimaatakkoord is afgesproken om veel meer groen gas te produceren. Zo’n 2 miljard m³ in 2030. Dat is een flinke opschaling. De groen gasinstallatie die ENGIE, Shell en EBN op GZI Next willen gaan bouwen (genaamd North Star) draagt daar een steentje aan bij. Naar verwachting bijna 40 miljoen m³ groen gas per jaar. 

Het groen gas moet getransporteerd worden

Dat er meer groen gas gemaakt wordt, is goed voor de verduurzaming van Nederland. Maar het vormt ook een uitdaging voor het gasnetwerk. Het groen gas wordt op verschillende plekken in de regio gemaakt. Vanaf daar komt het terecht in een regionaal gasnetwerk. Maar het regionale netwerk wordt door steeds voller (‘congestie’) omdat er steeds meer groen gas gemaakt wordt. Met het risico dat groen gasproducenten zoals op GZI Next hun groen gas niet meer kwijt kunnen.

Transport via de groen gas verzamelleiding

Gasunie en de regionale netbeheerders Enexis, Coteq en RENDO hebben samen gezocht naar een oplossing. Gasunie gaat ervoor zorgen dat de bedrijven in de regio die groen gas maken, hun groen gas via de aardgasleiding die tussen Emmen en Ommen ligt, kunnen transporteren. Via deze leiding komt het groen gas vervolgens terecht op het landelijke gasnetwerk. Deze leiding is als het ware een ‘verzamelleiding’ voor al het groen gas dat in de regio gemaakt wordt. Op deze manier lost de leiding het probleem op dat het regionale gasnetwerk vol raakt nu er veel meer groen gas gemaakt wordt.

De omgeving merkt weinig van de aanpassingen

Gasunie gaat de bestaande aardgasleiding aanpassen. De omgeving zal hier weinig van merken. De aanpassingen vinden vooral plaats op plekken waar het regionale gasnetwerk overgaat in het landelijke gasnetwerk van Gasunie.  Vanaf begin 2024 begint Gasunie met de aanpassingen. Vanaf augustus 2025 kan het eerste groen gas door de leiding stromen. En later ook het groen gas dat ENGIE, Shell en EBN op GZI Next willen gaan maken.