Nieuws

Update publicatie m.e.r. rapport

Op 8 juli vond er een informatiemarkt plaats waar bewoners uit de dorpen Nieuw-Dordrecht, Barger-Oosterveld en Oranjedorp op de hoogte werden gebracht van de plannen en het vergunningentraject voor de groen gasinstallatie North Star. Tijdens deze bijeenkomst werden ook details over de lopende m.e.r. procedure voor het project besproken. M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. Dit betekent dat voorafgaand aan de bouw de gevolgen voor het milieu en de omgeving uitgebreid worden onderzocht. Alle documenten met betrekking tot de m.e.r. procedure inmiddels zijn gepubliceerd en in te zien. 

Inzien m.e.r. documenten

Vanaf 21 juli 2023 tot en met 31 augustus 2023 liggen alle m.e.r. documenten ter inzage op de volgende locaties:

  1. Gemeente Emmen:
    • Adres: Raadhuisplein 1 te Emmen (Klant Contact Centrum van het gemeentehuis Emmen).
    • Openingstijden: het centrum is geopend op werkdagen van 08.30 uur tot 16.30 uur.
  2. Provincie Drenthe:
    • Adres: Westerbrink 1 te Assen.
    • Openingstijden: op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Voor het inzien van de documenten dient u een afspraak te maken bij het provinciehuis, gelegen aan Westerbrink 1 in Assen. U kunt telefonisch een afspraak maken via het nummer (0592) 36 55 55. Meer informatie over het inzien van de documenten is te vinden op de overheid website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-8464.html

Informatieblad vergunningen

De m.e.r. procedure is een belangrijk onderdeel van het omgevingsvergunningtraject. Voor meer informatie over het proces van het verkrijgen van een omgevingsvergunning, kunt u het bijbehorende informatieblad raadplegen: Informatieblad vergunningen groen gas. Dit document biedt een gedetailleerd overzicht van de procedures en vereisten bij het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de groen gasinstallatie.