Nieuws

Update North Star

Als onderdeel van de energiehub GZI Next in Emmen, werken ENGIE, Shell en EBN samen aan de ontwikkeling van een groen gas-installatie, genaamd North Star. Vanaf medio 2026 wordt daar jaarlijks ca 39 miljoen kuub groen gas geproduceerd uit biologische reststromen. Het CO2-vrije groen gas is een van de pijlers van de energietransitie en een volwaardig alternatief voor (geïmporteerd) aardgas. Hierbij een korte update van de laatste ontwikkelingen rond de vergunningenprocedure van North Star.

Zoals eerder bericht besloten de initiatiefnemers, na de eerdere goedkeuring van de aanmeldnotitie m.e.r. (juni 2022) door de Omgevingsdienst Groningen, om in  september 2022  ook de langere m.e.r. procedure te doorlopen.

Deze maand, december 2022, beoordeelde de adviescommissie MER de Notitie Reikwijdte Detailniveau. Deze notitie dient als startdocument voor de m.e.r. procedure. Dit document is opgesteld door de initiatiefnemers en richt zich op het verkennen van te beoordelen milieuaspecten en de te onderzoeken alternatieven.

De recente beoordeling door de commissie MER en het daaropvolgende advies stelt de initiatiefnemers in staat om verdere verdieping in de milieu effect-rapporten aan te brengen, bijvoorbeeld voor stikstof, het gebruik van reststromen en het productieproces. Deze verdieping gebeurt in nauw overleg met de gemeente Emmen en de directe omgeving. Naar verwachting zal de m.e.r-procedure in mei 2023 afgerond zijn.