Nieuws

Update MM Bereikbaar

Er staat de komende jaren veel te gebeuren op het gebied van bereikbaarheid van de Rondweg Emmen (N391) en de weg Emmen-Klazienaveen (N862). Wat betreft het transport rondom GZI Next volgen we uiteraard de ontwikkelingen

De provincie Drenthe en de gemeente Emmen hebben samen in het Bereikbaarheidsakkoord N391 afgesproken dat de Rondweg Emmen en de weg Emmen-Klazienaveen worden aangepakt voor een veilige en betere doorstroming van het verkeer. Hiervoor is een projectorganisatie opgericht: MM Bereikbaar.   

De Rondweg

De Rondweg Emmen wordt een stroomweg. Dat betekent dat de gelijkvloerse kruisingen, oversteken en verkeerslichten worden weggehaald. Bestaande gelijkvloerse aansluitingen/oversteken komen te vervallen of worden soms op een andere wijze opgelost of worden gecombineerd tot nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen.   \

Toegangspoort tot bedrijventerreinen

De weg Emmen-Klazienaveen (N862) wordt dé toegangspoort tot de bedrijventerreinen Bargermeer (I-V), A37, Bargermeer en Pollux. Om de doorstroming op de N862 te verbeteren wordt onder meer de aansluiting met de A37 en de toegang naar de bedrijventerreinen A37, Bargermeer en Pollux aangepakt. Daarbij behoudt Nieuw-Dordrecht een aansluiting op de N862 in noordelijke richting, en een rechtstreekse verbinding richting centrum. Ook wordt de Dordsestraat tot aan de N391 verdubbeld. Hoe de nieuwe situatie er straks eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Daarvoor gaan we eerst met de omgeving in gesprek.  

Omgevingsproces

Om de omgeving te betrekken bij MM Bereikbaar wordt voor elk project een focusgroep ingericht met vertegenwoordigers van Erkende Overleg Partners, organisaties en ondernemers. De focusgroep denkt mee in de planvorming en dient als klankbord. Alle voorstellen worden vervolgens voorgelegd aan de omgeving via (inloop)bijeenkomsten. Definitieve besluiten worden uiteindelijk genomen door de provincie en de gemeente.   

Op de hoogte blijven van MM Bereikbaar? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief op www.mmbereikbaar.nl