Nieuws

1,6 miljoen euro subsidie voor bouw waterstoffabriek

Gedeputeerde Staten willen 1.645.000 euro uittrekken voor de realisatie van een waterstoffabriek op het GZI terrein in Emmen. Zij stellen Provinciale Staten voor om het subsidieverzoek van Shell Nederland Verkoopmaatschappij toe te kennen uit de middelen van de Drentse Investeringsagenda.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij gebruikt de oude gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen al enkele jaren niet meer. Het bedrijf wil het terrein ombouwen tot een energiehub waar verschillende duurzame vormen van energie samenkomen onder de noemer GZI next. Dit past goed in de ambities van de provincie Drenthe om de energietransitie te versnellen. De bouw van een grote waterstoffabriek in Drenthe ziet het college bovendien als een manier om de waterstofeconomie op gang te krijgen. Die zorgt voor nieuwe werkgelegenheid nu de gaswinning in Noord-Nederland wordt afgebouwd.

Een van de grootste electrolysers in Europa

Als Shell gaat bouwen, zal de waterstoffabriek in Emmen met een vermogen van ongeveer 10 Megawatt een van de grootste electrolysers in Europa worden. De fabriek moet onder andere waterstof gaan produceren voor 10 waterstofbussen die in Drenthe gaan rijden en voor het Emmtec-terrein, waar een aantal bedrijven met waterstof in een deel van hun energiebehoefte wil voorzien. Volgens Shell-woordvoeder Marc Potma moet er nog wel een aantal stappen worden genomen voordat de bouw van de waterstoffabriek kan beginnen. Zo wordt er nog gezocht naar meer klanten voor afname van de waterstof.

HEAVENN-project

Het project is onderdeel van het Europese HEAVENN-project waarvoor Noord-Nederland ook 20 miljoen euro uit Brussel heeft gekregen.