Nieuws

Plan voor zonnepark van 12 megawatt op GZI-terrein

Shell werkt momenteel aan de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw zonnepark op het terrein van de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen. Het beoogde zonnepark heeft een capaciteit van 12 megawatt, vergelijkbaar met het energiegebruik van 4.500 huishoudens. Naar verwachting wordt nog dit jaar gestart met de constructie. Daarmee wordt
begonnen als de sloop van de oude installaties van de GZI is afgerond.

Vorig jaar is voor het project een Omgevingsvergunning verleend en
is de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) verkregen.
Ook is een netaansluiting aangevraagd. Op dit moment wordt het technische ontwerp voor het zonnepark afgerond. De mogelijkheid om stroom te leveren aan eindgebruikers op het GZI-terrein wordt nader onderzocht. Bij het ontwerp van de netaansluiting is hier reeds rekening mee gehouden. Shell wil een actieve rol spelen in de Nederlandse energietransitie. Het bedrijf investeert in concrete projecten zoals grootschalige wind op zee, snellaadpalen op Shelltankstations
en zonneparken op land. Op het chemiecomplex Shell Moerdijk is begin 2019 een zonnepark van 27 MW geopend. De geproduceerde stroom wordt door het chemiecomplex afgenomen.

Verkeersplan

In samenwerking met Gemeente Emmen wordt een verkeersplan opgesteld voor het bouwverkeer tijdens de aanleg van het zonnepark. Zodra meer duidelijkheid is over de aanleg, informeren we de bedrijven in de omgeving.