Nieuws

Mijlpaal: start bouw van het zonnepark

In de afgelopen periode is het gebied klaargemaakt voor haar nieuwe functie. Het begin van de bouw van een zonnepark is een van de eerste zichtbare ontwikkelingen op het terrein. In totaal komen er 28.500 zonnepanelen met een vermogen van 12 megawatt. De verwachting is dat het zonnepark eind 2020 gereed is en een hoeveelheid elektriciteit kan leveren die gelijk staat aan het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van ongeveer 4.000 Nederlandse huishoudens.

Samenwerking

Shell Nederland is een van de bedrijven die meewerkt aan de bouw van het zonnepark in GZI Next. President-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon benadrukt vooral het belang van samenwerking in het project GZI Next, maar ook voor de energietransitie in het algemeen. “De energietransitie kan alleen succesvol worden als we samen de schouders eronder zetten en voortbouwen op de sterke fundamenten die Nederland al heeft. In Emmen vinden we alles: kundige en welwillende partners, de infrastructuur en een rijke kennis op het gebied van energievoorziening. Samen zullen we moeten innoveren om alle beschikbare kennis en kunde die nodig is bij elkaar te brengen. Zo kan de regio een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.”