Nieuws

Noord-Nederland als Hydrogen Valley van Europa

Er wordt hard gewerkt om op het voormalige GZI-terrein een groene energiehub te realiseren: een fabriek waar waterstof wordt gemaakt door het splitsen (het zogenoemde elektrolysen) van water met groene elektriciteit, en waar meerdere opties ontstaan om de waterstof naar de klant te brengen:

  • Via een door Gasunie aan te leggen nieuwe pijpleiding naar het Emmtec Business park, om het gebruik van aardgas te verminderen.
  • Door middel van zogeheten tube trailers, die vervolgens naar diverse locaties kunnen rijden om de waterstof af te leveren.
  • Met een waterstoftankstation voor zware voertuigen en bussen, die door het rijden op waterstof geen vervuilende uitlaatgassen meer uitstoten.
Waterstof

Waterstofvulpunt

Shell en Qbuzz hebben een overeenkomst bereikt dat er tien waterstofbussen gaan tanken op de GZI Next locatie. Het tankstation voor Qbuzz zal ook toegankelijk zijn voor andere gebruikers. In het ontwerp wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met grote voertuigen, waaronder vrachtwagens met oplegger. De afleverdruk van de waterstof is voorlopig 350 bar, geschikt voor zware voertuigen met een grotere tank. Waterstofauto’s hebben een kleinere tank die op hogere druk wordt afgevuld (700 bar).

Hydrogen Valley

Naast het verduurzamen van de industrie en mobiliteit met waterstof, zijn er diverse andere kansen door de waterstofproductie op GZI Next. Zo wordt er verkend of de warmte die bij de waterstofproductie vrijkomt, nuttig gebruikt kan worden. Dit alles staat of valt met het besluit om de waterstoffabriek te bouwen. Het GZI Next-team werkt hard om de benodigde klanten te werven. Samen met de gemeente en de provincie, wordt het project onder de aandacht gebracht in Den Haag en Brussel. Dat laatste heeft al geleid tot de erkenning van Noord-Nederland als dé Hydrogen Valley van Europa. De gemeente Emmen en GZI Next zijn belangrijke bouwstenen in deze Hydrogen Valley.