Nieuws

Nieuwe maatregelen in luchtbehandeling North Star

Groen gas is één van de bouwstenen van de groene energiehub op GZI Next. ENGIE, Shell en EBN willen op het GZI Next terrein groen gas produceren. Het project heet North Star. Het afgelopen jaar hebben de initiatiefnemers intensief gesproken met bewoners. Uit deze gesprekken bleek dat sommige bewoners zich zorgen maken over mogelijke geuroverlast. Na overleg met omwonenden en de Omgevingsdienst Groningen is het ontwerp aangepast. Zo zijn er extra maatregelen bijgekomen voor luchtbehandeling. Bijvoorbeeld de drietraps luchtwasser en een schoorsteen om lucht te reinigen. Daarmee is North Star één van de meest geavanceerde installaties als het gaat om het voorkomen van geuremissies.

Geurbeleid

Geur is een lastig onderwerp. Wat de een vindt stinken, vindt de ander best lekker. Omdat geur voor iedereen anders is, kunnen we geur het beste beoordelen in meetbare eenheden. Die heten ‘odour units’ en worden door geurpanels op basis van een standaard protocol bepaald. Geurpanels bestaan uit een streng geselecteerde groep mensen met een groot reukvermogen. Deze meetmethode is door de overheid vastgesteld en worden overal in Nederland op dezelfde manier uitgevoerd.  De ‘odour units’ vormen ook de basis voor het geurbeleid en daarmee de vergunning. Als North Star geuroverlast wil voorkomen, moet zij dus de concentratie ‘odour units’ op grondniveau zo ver mogelijk naar 0 terugbrengen. Ook het bevoegd gezag stimuleert het projectteam om zo ver als technisch mogelijk te gaan bij het terugbrengen van eventuele geurhinder.

Nieuwe maatregelen

De afgelopen periode heeft de werkgroep ‘engineering’ diverse aanpassingen gedaan aan installatie. Het doel was om  de meetbare ‘odour units’ nog verder terug te brengen. De biologische luchtfilters zijn daarom vervangen door chemische luchtwassers. Biologische filters geven een mosachtige geur, chemische wassers geven geen eigen geur. Bovendien wordt een schoorsteen toegevoegd aan de installatie. Alle lucht in de installatie wordt zo eerst door chemische luchtwassers gezuiverd van geur en vervolgens door een schoorsteen omhoog geleid. De geurmoleculen worden op die manier beter en op hoogte vermengd met buitenlucht, waardoor er zo goed als geen ‘odour units’ op grondniveau overblijven.