Nieuws

Impuls voor GZI Next Emmen door bestelling waterstofbussen

Met de bestelling van tien waterstofbussen, die rondom Emmen worden ingezet, geven het OV-bureau Groningen- Drenthe en Qbuzz een impuls aan de ontwikkelingen van de energiehub GZI Next. De inzet van de bussen bevordert de productie en het gebruik van waterstof in Drenthe en zorgt ervoor dat een groene waterstoffabriek op het GZI Next-terrein in Emmen dichterbij komt. Reden voor de provincie Drenthe om de aanschaf van de bussen te steunen.

Met de bouw van een 12 MW-zonnepark werd eerder dit jaar de eerste stap gezet voor de realisatie van energiehub GZI Next. De bestelling van de waterstofbussen is een belangrijke tweede stap, waarmee ook de groene waterstofcomponent van GZI Next concreter wordt.

Waterstofbussen De waterstofbussen worden gefinancierd door het OV-bureau, dat hiervoor cofinanciering ontvangt vanuit de Europese Unie (Jive2) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Shell gaat een waterstof tankstation op de GZI Next-locatie bouwen voor de bussen en werkt daarnaast aan de ontwikkeling van de 10MW waterstoffabriek op het terrein, om de groene waterstof voor de bussen lokaal te kunnen produceren. De waterstofbussen in Emmen zullen naar verwachting 60 tot 90 ton groene waterstof per jaar gebruiken. Het OV-bureau en Qbuzz kunnen hiermee gebruik maken van oplossingen voor busvervoer op de langere afstand, zonder lokale CO2-uitstoot.

GZI Next

De GZI is de oude gaszuiveringsinstallatie van de NAM in Emmen. Gemeente Emmen, provincie Drenthe, Shell, EMMTEC services, NAM, EBN, New Energy Coalition, Gasunie, Gasunie Transport Services (GTS) bekijken samen hoe de bestaande aardgasinfrastructuur ingezet kan worden voor duurzame energievormen zoals zonne-energie, productie van groen gas en de productie van groene waterstof. Het doel is duurzame bedrijvigheid, werkgelegenheid en innovatie te stimuleren, ter compensatie van het banenverlies door de teruglopende gaswinning én om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van energietransitie-technolog