Nieuws

Hoe wordt groen gas gemaakt?

Eén van de bouwstenen van de groene energiehub GZI Next is groen gas. ENGIE, Shell en EBN zijn op dit moment bezig met het ontwerpen van de groen gasinstallatie en het voorbereiden van de vergunningsaanvraag. Maar hoe wordt groen gas eigenlijk gemaakt?

De productie van groen gas

Groen gas wordt de duurzame variant van aardgas genoemd. Het heeft exact dezelfde samenstelling als aardgas, maar wordt geproduceerd uit organische reststromen. Om groen gas te maken, wordt eerst biogas geproduceerd. Verschillende soorten organische reststromen worden door middel van ‘vergisting’ omgezet in onder andere het gas methaan (CH4). Qua reststromen kun je bijvoorbeeld denken aan mest, plantaardig afval en over-de-datum producten. Bij vergisting eten bacteriën de reststromen op en produceren daarbij biogas. Vergisting wordt bij veel productieprocessen toegepast, bijvoorbeeld bij het brouwen van bier. Het biogas wordt daarna gezuiverd totdat groen gas overblijft. Dat kan op het aardgasnet worden geïnjecteerd. De infrastructuur voor het transport is al aanwezig op GZI Next.

Uitleg over de productie van groen gas

Verduurzaming

Per jaar wordt er ongeveer 39 miljoen kuub groen gas geproduceerd. Het groen gas kan gebruikt worden voor de verduurzaming van industrie, zwaar transport (in de vorm van bio-LNG) en de gebouwde omgeving. Zo zorgt het voor een belangrijke bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen en het versterken van onze energie-onafhankelijkheid.

Meer weten?

Om geïnteresseerden in levende lijve te laten zien hoe de productie van groen gas werkt, organiseren we regelmatig excursies. De eerstvolgende excursie vindt plaats op 22 april 2022. Aanmelden kan door te mailen naar info@gzinext.nl tot 12 april. Schrijf u ook in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen!