Nieuws

Haalbaarheidsonderzoek naar productie groen gas GZI Next

Onlangs is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van de productie van groen gas op het voormalig GZI terrein in Emmen. ENGIE, Shell en EBN voeren het onderzoek op het terrein van GZI Next uit onder de vlag van GZI North Star. Uit dit haalbaarheidsonderzoek zal onder andere blijken welke reststromen kunnen worden gebruikt en hoeveel groen gas geproduceerd kan worden.

Evert Mollema van ENGIE is de projectleider namens de drie initiatiefnemers.

“In het onderzoek nemen we ook aspecten mee die impact kunnen hebben op de omgeving, zoals de routes van het extra vrachtverkeer en de lokale maatschappelijke waarde van het project. Daarnaast gaat het onderzoek ook in op punten waar in de omgeving nog vragen over bestaan, zoals hoe we geuroverlast gaan voorkomen. Hierover zijn we samen met de gemeente Emmen en de NAM in gesprek met de Erkende Overleg Partners (EOP’s) en andere stakeholders”, aldus Evert Mollema.

Informatiebijeenkomst

Het haalbaarheidsonderzoek wordt naar verwachting in april 2021 afgerond. Dan wordt er ook een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin de resultaten van het onderzoek en vervolgstappen worden toegelicht.

Via de GZI Next nieuwsbrief en via deze website ontvangen de bewoners van Emmen een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Heeft u in de tussentijd vragen, opmerkingen of input? Neem dan contact op met Hayley Faber, omgevingsmanager namens GZI North Star, via hayley.faber@engie.com.