Nieuws

Groen gas: bouwsteen van de energiehub

Groen gas is een van de bouwstenen van de energiehub op GZI Next. Waarom speelt het zo’n belangrijke rol in de energietransitie? Wat is het precies? En hoe wordt het gemaakt? Groen gas is een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas. Vooral voor de verduurzaming van industriële productieprocessen, zwaar transport en het verwarmen van slecht te isoleren huizen is groen gas belangrijk. Het wordt gemaakt door vergisting van organische reststromen en kan gebruikt worden voor dezelfde toepassingen als aardgas.

Groen gas

Waarom?

Miljoenen Nederlandse huishoudens maken dagelijks gebruik van aardgas om te koken en de woning te verwarmen. In de industrie en land- en tuinbouw is aardgas een belangrijke grondstof en brandstof. De voorraad aardgas is echter eindig en voor het halen van de klimaatdoelen gaat Nederland de komende decennia over op duurzame alternatieven. Bijvoorbeeld groene elektriciteit, warmtepompen of warmtenetten. Voor andere toepassingen zijn deze oplossingen niet toereikend. Soms is gas als grondstof of brandstof nodig, bijvoorbeeld in industriële productieprocessen, voor verwarming van slecht te isoleren huizen of voor transport in de vorm van Bio-LNG.

We moeten daarom ook op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas, zoals waterstof en groen gas. In het Klimaatakkoord is daarom de doelstelling vastgelegd om in 2030 2 miljard kuub groen gas te produceren. Dat betekent een flinke opschaling, waar een brede coalitie aan werkt: de 2bcm alliantie. Groen gas is één van de pijlers van de ambitie van GZI Next om de energiehub van de toekomst te ontwikkelen.

Wat is het?

Groen gas wordt de duurzame variant van aardgas genoemd. Groen gas heeft exact dezelfde samenstelling als aardgas, maar wordt geproduceerd uit organische reststromen. Naast groen gas ontstaat er bij het productieproces ook een ander product, zogenaamd ‘digestaat’. Dit is het best te vergelijken met een soort compost. Het kan worden gebruikt als bodemverbeteraar in de landbouw. Zeker in de regio Emmen komt dit goed van pas, omdat de grond vaak voedingsarm is. Bovendien wordt hiermee het kunstmestgebruik beperkt, wat een groot milieuvoordeel oplevert.

Hoe wordt groen gas gemaakt?

Om groen gas te maken, wordt eerst biogas geproduceerd. Verschillende soorten organische reststromen worden door middel van ‘vergisting’ omgezet in onder andere het gas methaan (CH4). Qua reststromen kun je bijvoorbeeld denken aan mest, plantaardig afval en over-de-datum producten. De reststromen die gebruikt worden voor de productie van groen gas wordt ook wel ‘biomassa’ genoemd. Vaak associeert men de term ‘biomassa’ met houtsnippers. Dit is ook een variant van biomassa, maar wordt niet gebruikt voor de productie van groen gas. Hout is niet geschikt voor het vergistingsproces.

Bij vergisting eten bacteriën de reststromen op en produceren daarbij biogas. Vergisting wordt bij veel productieprocessen toegepast, bijvoorbeeld ook bij het brouwen van bier. Het product, biogas, bestaat voor het grootste deel uit methaan (CH4) en CO2. Het biogas wordt daarna gezuiverd totdat groen gas overblijft dat kwalitatief exact gelijk is aan aardgas en in het aardgasnet kan worden geïnjecteerd. Deze infrastructuur voor het transport van groen gas is dus al aanwezig op GZI Next. Het groen gas kan vervolgens voor dezelfde toepassingen gebruikt worden als aardgas. Ook de CO2 wordt hergebruikt in bijvoorbeeld de tuinbouw of voor koeltoepassingen.