Nieuws

Gemeente Emmen stemt unaniem voor plannen GZI-terrein

De gemeenteraad van Emmen heeft op 26 september 2019 unaniem
ingestemd met de plannen voor het terrein van de voormalige
Gaszuiveringsinstallatie (GZI) van NAM. Emmen loopt daarmee voorop in Nederland in de energietransitie.

De diverse ontwikkelingen zijn verwoord in de Strategienota Energy Hub
GZI Next Emmen. Het GZIterrein is zeer geschikt voor een energiehub met een mix van duurzame energiebronnen. De laatste bebouwing is inmiddels van het terrein gehaald. Boven de grond zijn er nog asfalt, wegen en hekwerken en onder de grond liggen leidingen voor onder meer elektriciteit en gas. Er zijn plannen voor onder andere zonne-energie, waterstof en groen gas. Deze plannen kunnen nu verder worden
uitgewerkt.