Nieuws

Aanleg van de aardgas- en waterstofleidingen gestart

Eind februari start Gasunie met de aanleg van een nieuwe aardgasleiding. Tegelijkertijd wordt ook een tweede leiding aangelegd die in de toekomst kan worden gebruikt voor het transport van waterstof. De leidingen worden gelegd tussen het GETEC Park.Emmen en het GZI Next terrein aan de Phileas Foggstraat in Emmen. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind augustus afgerond.

Een aantal industriële bedrijven die nu nog grote hoeveelheden aardgas als grondstof of brandstof gebruiken dat afkomstig is uit het Groningenveld, moeten van de overheid vóór 1 december 2022 zijn overgestapt op een andere energievorm. Veel bedrijven, zo ook GETEC Park.Emmen, kiezen als alternatief voor (buitenlands) hoogcalorisch aardgas. Aangezien dit aardgas in samenstelling verschilt van het Groningengas, kan dit niet via de bestaande aansluitingen naar de bedrijven worden getransporteerd. Daarom legt Gasunie een nieuwe hoogcalorisch aardgasleiding aan naar GETEC Park.Emmen. Om klaar te zijn voor de toekomst legt Gasunie naast deze nieuwe aardgasleiding ook een waterstofleiding aan.

Groene waterstof als kansrijk alternatief

In Emmen wordt volop gewerkt aan verduurzaming. Groene waterstof speelt hierin een belangrijke rol. Het is een van de bouwstenen van groene-energiehub GZI Next. Bedrijven als Gasunie, NAM, Shell en Engie werken hier samen met Provincie Drenthe, gemeente Emmen en onderwijsinstellingen aan een groene-waterstofketen: de productie, het transport en de afname van groene waterstof.

GZI Next draagt bij aan een toekomstbestendige economie en behoud van werkgelegenheid in de regio. Guido Rink, wethouder Economische zaken gemeente Emmen: “Voor de industriekern binnen de gemeente Emmen is gas van cruciaal belang. Nu de aardgasproductie drastisch afneemt en de vraag om groen geproduceerde producten sterk stijgt, moeten we zorgen voor een goed alternatief. Groene waterstof is één van die kansrijke alternatieven”