Nieuws

Excursie groen gas installatie Hardenberg

Eén van de mogelijke ontwikkelingen op het GZI-Next terrein is groen gas als energiebron. Enige tijd geleden zijn ENGIE, Shell en EBN gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden en de haalbaarheid van de productie van groen gas op het voormalig GZI terrein in Emmen (nu GZI-Next terrein). In het onderzoek worden, naast de technische aspecten, ook aspecten meegenomen die impact kunnen hebben op de omgeving. Hierover is de afgelopen periode, samen met Gemeente Emmen en de NAM, veelvuldig gesproken met de Erkende Overleg Partners (afgekort EOP’s, vergelijkbaar met dorpsbelangen) en andere stakeholders.

Excursie

Uit de gesprekken is gebleken dat er vanuit de omgeving enkele vragen zijn, bijvoorbeeld over het te verwachten vrachtverkeer en het voorkomen van geuroverlast van de groen gas installatie. Om de EOP’s een beeld te geven hoe een dergelijke installatie eruit ziet en hoe het werkt, heeft ENGIE een excursie georganiseerd naar een groen gas installatie in Hardenberg. Deze installatie is gekozen omdat het qua ontwerp en werking vergelijkbaar is met de beoogde installatie op het GZI-Next terrein.

Energiebron

Projectleider Evert Mollema: “Groen Gas is een geweldige energiebron ter vervanging van aardgas, omdat het geen aanpassingen van de installaties vraagt, er continu wordt geproduceerd en het ook goed opgeslagen kan worden. Daarom is het belangrijk om er meer van te produceren. Dit willen we echter wel in goede afstemming doen met de omgeving. Het bezoek is als waardevol ervaren en heeft de deelnemers een goede inkijk gegeven in aspecten als maatregelen om geuroverlast te voorkomen, de opslag van grondstoffen en veiligheid van de installatie.”

Beperkte groep

Vanwege de COVID-19 maatregelen kon er slechts een beperkte groep aanwezig zijn bij de excursie. De verwachting is dat, zodra de maatregelen het toelaten, later dit jaar nogmaals een excursie wordt georganiseerd. Bent u als omwonende geïnteresseerd? Neem dan contact op met Hayley Faber, omgevingsmanager ENGIE, via hayley.faber@engie.com.

Status haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek wordt in mei 2021 afgerond. Om de omgeving goed te informeren, zal er medio september een informatiebijeenkomst plaatsvinden. Datum en locatie (indien op locatie mogelijk is) worden binnenkort gedeeld.