Nieuws

Emmen kraamkamer groene energie

Op maandagavond 20 juni was er een informatieve bijeenkomst over GZI Next voor de (nieuwe) gemeenteraadsleden als onderdeel van het ‘inwerkprogramma’ van de nieuwe raad. Er was een brede vertegenwoordiging van alle partijen en oprechte interesse in de ontwikkelingen van GZI Next, de energietransitie en de economische kansen voor Emmen en het Noorden. De raadsleden werden op hoofdlijnen bijgepraat over de ontstaansgeschiedenis en de samenwerkende partijen (initiatiefnemers) in het consortium GZI Next.

Vertegenwoordigers van de NAM, ENGIE en Shell, en de omgevingsmanager van GZI Next, gaven een aansprekende presentatie over de stand van zaken en de ontwikkelingen van de energiehub. Zo zijn het zonnepark en, zeer recentelijk, het waterstofvulpunt voor zwaar transport reeds gerealiseerd en zijn de ontwikkelingen en de planning van de groen gasinstallatie en elektrolyser nader toegelicht. Tussen de presentaties door was er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De raadsleden toonden zich zeer geïnteresseerd in zowel de  technische ontwikkelingen op gebied van groene energie als ook in de innovatieve en zakelijke mogelijkheden van o.a. het waterstofvulpunt.

Na de bijeenkomst in het gemeentehuis, volgde een bezoek aan de locatie GZI Next. Daar werden de raadsleden rondgeleid langs het nieuwe waterstofvulpunt en de nu nog ‘kale vlakte’ van wat eens GZI was. Daar waar ooit fossiele brandstof werd gewonnen, wordt nu de groene energiehub van Noord Nederland gebouwd. Een unieke ontwikkeling voor Emmen en Noord Nederland. Niet voor niets wordt GZI Next ook wel de ‘kraamkamer’ van groene energie genoemd. “En daar mag Emmen best trots op zijn”, aldus René Jansen (NAM) die daarmee de bijeenkomst maandagavond afsloot.