Nieuws

Dag GZI, hallo GZI Next

Voor de Gaszuiveringsinstallatie (GZI) is de klus geklaard. Het was niet meer economisch haalbaar om de fabriek in gebruik te houden. De installatie werd te groot voor de afnemende hoeveelheid gas dat gezuiverd moet worden. Daarom gebruikt NAM in Collendoornerveen nu een kleinere installatie.

Toenmalig NAM-directeur Gerald Schotman verklaarde de GZI voor gesloten op 8 januari 2018. De fabriek is nu gesloten, maar het verhaal is nog niet af. ‘Dertig jaar lang hebben we hier energie geleverd, laten we dat
sowieso nóg dertig jaar doen, maar dit keer met duurzame energie’, zegt René Jansen, Business Opportunity Manager bij NAM.

Duurzame energie

Maar wat moet NAM nu doen met dat grote terrein in Emmen? Samen met onder andere de Gemeente Emmen, de provincie Drenthe en bedrijven waaronder Gasunie en EMMTEC, vonden zij al snel een antwoord: het terrein moet een ontwikkelplaats worden voor duurzame energie. Zo’n plek biedt schitterende kansen voor een bijdrage aan de energietransitie. De bestaande infrastructuur kan met een aantal aanpassingen daarvoor worden gebruikt.

Om van de locatie een plek te maken die in het teken staat van de energietransitie, moet er wel wat veranderen. Onderdelen worden
gesloopt, maar zoveel mogelijk materiaal wordt hergebruikt; wel zo
duurzaam. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld de betonplaat, het
hek en de elektrische kabel. Ook het ondergrondse leidingennetwerk
blijft liggen: dat kan in de toekomst dienstdoen voor het transport van
waterstof. Waar mogelijk worden onderdelen verkocht en opnieuw
gebruikt, want het meeste materiaal is nog van goede kwaliteit. Zo zijn
er onder andere al een trap en een blusinstallatie overgenomen.
Na de sloopwerkzaamheden kan er weer worden gebouwd. Naar
verwachting is de sloop eind 2019 afgerond. Dan zou de locatie
bijvoorbeeld hergebruikt kunnen worden voor waterstof, groen gas
en zonne-energie. Maar ook voor andere zaken. Zo heeft NAM
plannen om een zogenaamd Field Lab te bouwen voor onderwijs en
om innovatie te stimuleren.

Verlaging CO2 uitstoot

Het eerste plan is om een zonnepark aan te leggen. De volgende
plannen gaan over het bouwen van een installatie om waterstof
mee te produceren. Als derde mogelijkheid wordt er gekeken
naar het opwekken van energie door middel van groen gas.
‘Daarnaast zou het een unieke gelegenheid zijn om een tankstation
te bouwen voor (vracht-)auto’s op waterstof.’ Dit alles zorgt voor een
hoop bedrijvigheid. ‘En zo dragen we, met de nieuwe activiteiten op het GZI-terrein, uiteindelijk bij aan de regionale werkgelegenheid én een verlaging van CO2-uitstoot’, licht René toe. ‘Alle kleine beetjes helpen om de
klimaatdoelstellingen te halen.’