Nieuws

Bouw van waterstofvulpunt van start!

De volgende fase in de ontwikkeling van de groene energiehub op GZI Next is een feit: Shell is begonnen met de bouw van het waterstofvulpunt! Vanaf het voorjaar van 2022 kunnen vrachtwagens en bussen waterstof tanken, waaronder tien waterstofbussen van Qbuzz. Wethouder Guido Rink is blij met de ontwikkeling: “Hiermee laten we zien dat Emmen volop meedoet in de energietransitie. Groene waterstof biedt veel kansen, bijvoorbeeld voor het verduurzamen van het zwaar transport in en rondom Emmen”.

Vulpunt voor zwaar transport 

Als het openbare waterstofvulpunt gebouwd is, kunnen bussen en vrachtwagens daar waterstof tanken (op 350 bar). Zo kunnen zij langere afstanden rijden zonder dat zij tijdens het rijden CO₂ en fijnstof uitstoten. Uit de uitlaat komt namelijk alleen waterdamp. 

Afbeelding met weg, snelweg

Automatisch gegenereerde beschrijving
Impressie van het waterstofvulpunt

Werkzaamheden 

Inmiddels zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het waterstofvulpunt begonnen. Denk bijvoorbeeld aan graafwerkzaamheden, het aanleggen van funderingen en het trekken van elektrische kabels. Hierna wordt de apparatuur van het waterstofvulpunt geplaatst, waaronder de compressor, de opslagmodules en de tankzuil. “We vinden het belangrijk dat we met de aanbouw van het waterstofvulpunt mee kunnen werken aan de energietransitie”, aldus Erik Wolbers, directeur van het aannemersbedrijf De Roo uit Emmen.

Afbeelding met lucht, buiten, grond, stof

Automatisch gegenereerde beschrijving

Waterstofbussen Qbuzz 

Vanaf de opening in het voorjaar gaan de bussen van Qbuzz op GZI Next waterstof tanken. Qbuzz heeft in samenspraak met het OV-Bureau Groningen Drenthe tien waterstofbussen besteld, die rondom Emmen worden ingezet. Hoofd ontwikkeling van het OV-bureau Erwin Stoker: “Vanuit Groningen rijden er al waterstofbussen, ook naar Drenthe. Dit bevalt goed en nu gaan we ook vanuit Emmen waterstofbussen inzetten”.

Een waterstofbus is een elektrische bus met een brandstofcel aan boord die elektriciteit uit waterstof en zuurstof maakt. Een bus wordt in minder dan tien minuten volgetankt en kan dan ongeveer 400 kilometer afleggen. “Deze waterstofbussen zijn geschikt voor de langere routes in het streekvervoer en daarmee een belangrijke toevoeging aan onze zero emissie busvloot onderweg naar volledig uitstootvrij openbaar vervoer in 2030”, aldus Qbuzz directeur Gerrit Spijksma.

Doorbreken kip-ei dilemma 

De inzet van de waterstofbussen en het bouwen van het waterstofvulpunt stimuleert de productie en het gebruik van waterstof in Drenthe. “Dit zet het vliegwiel van vraag en aanbod naar waterstof in gang, en is een essentiële stap naar de grootschalige toepassing van groene waterstof. Niet alleen in Drenthe, maar ook in de rest van Noord-Nederland” zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra van provincie Drenthe.

Waterstof heeft namelijk te maken met het welbekende kip-ei dilemma. Enerzijds zijn er nog weinig waterstofbussen op de weg, want zij hebben nog weinig mogelijkheden om waterstof te tanken. Aan de andere kant zijn er weinig waterstofvulpunten, omdat er nog weinig waterstofbussen zijn. Door het gelijktijdig bouwen van een waterstofvulpunt en het inzetten van waterstofbussen, wordt op GZI Next dit dilemma doorbroken.

Lokale productie waterstof 

Op de korte termijn zal de waterstof per trailer aangevoerd worden. “We gebruiken hiervoor groen gecertificeerde waterstof, totdat we zelf groene waterstof op GZI Next gaan produceren”, zegt Harry Eshuis van Shell. Het is de bedoeling dat in de toekomst op GZI Next een waterstoffabriek, een zogenaamde elektrolyser, wordt gebouwd. De ontwikkeling hiervan verloopt in meerdere fases.

Vulpunten voor personenauto’s 

Personenauto’s kunnen in Drenthe terecht bij het waterstofvulpunt van Shell Green Planet in Pesse of bij het waterstofvulpunt in Assen. Daar staan waterstofvulpunten van 700 bar, waar personenauto’s kunnen tanken. Het waterstofvulpunt op GZI Next heeft een tankdruk van 350 bar wat enkel geschikt is voor bussen en vrachtwagens. 

Het waterstofvulpunt heeft subsidie ontvangen van de Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint undertaking (FCH-JU) onder subsidieovereenkomst nr 875090.  Dit programma is onderdeel van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma vanuit de Europese Unie, Hydrogen Europe en Hydrogen Europe Research. 

De waterstofbussen zijn mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe (via het OV-bureau Groningen Drenthe) en JIVE 2. De JIVE en JIVE2 projecten hebben subsidie ontvangen van de Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCHJU) onder subsidieovereenkomsten nrs. 735582 en 779563. Dit programma is onderdeel van Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma vanuit de Europese Unie, Hydrogen Europe en Hydrogen Europe Research.