Nieuws

Aanleg waterstofleiding en hoogcalorisch aardgasleiding in volle gang

Tussen het GZI Next terrein en het GETEC Park.Emmen wordt door Gasunie twee nieuwe leidingen gelegd: een leiding voor waterstof en een leiding voor hoogcalorisch gas.

Bij de aanleg van deze leidingen wordt gebruik gemaakt van Horizontaal Gestuurde Boringen (HDD). Met behulp van horizontale boring over een lange afstand wordt een leidinggang gecreëerd. Hierin wordt vervolgens een leidingsegment ingetrokken. Met deze boortechniek wordt voorkomen dat over de gehele lengte van de nieuwe leiding de grond moet worden open gegraven. Deze manier van leidingaanleg is daarom sneller en heeft veel minder impact op de omgeving.

De aanleg van de nieuwe leidingen verloopt voorspoedig. Inmiddels zijn de eerste 4 segmenten (van in totaal 7) aangelegd. Als alles volgens plan verloopt wordt het laatste leidingsegment begin juni ingetrokken en is de leiding van ca.  4 kilometer aangelegd.