Groen gas

Groen gas is één van de bouwstenen van de groene energiehub op GZI Next. Het is een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas en kan voor dezelfde toepassingen gebruikt worden in de gebouwde omgeving, industrie en zwaar transport. Het wordt gemaakt door vergisting van organische reststromen. In 2020 zijn ENGIE, Shell en EBN gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van de productie van groen gas op het voormalige GZI-terrein. Het project heet ‘North Star’.

Waarom?

De voorraad aardgas is eindig en voor het halen van de klimaatdoelen gaat Nederland de komende decennia over op duurzame alternatieven. Bijvoorbeeld groene elektriciteit, warmtepompen of warmtenetten. Voor sommige toepassingen zijn deze oplossingen niet toereikend. Soms is gas als grondstof of brandstof nodig, bijvoorbeeld in industriële productieprocessen, voor verwarming van slecht te isoleren huizen of voor zwaar transport in bijvoorbeeld de vorm van Bio-LNG. We moeten daarom op zoek naar duurzame alternatieven voor aardgas, zoals waterstof en groen gas. In het Klimaatakkoord is de doelstelling vastgelegd om in 2030 2bcm groen gas (2 miljard m3) te produceren. Dat betekent een flinke opschaling.

Wat is het?

Groen gas wordt de duurzame variant van aardgas genoemd. Het heeft exact dezelfde samenstelling als aardgas, maar wordt geproduceerd uit organische reststromen. Om groen gas te maken, wordt eerst biogas geproduceerd. Verschillende soorten organische reststromen worden door middel van ‘vergisting’ omgezet in onder andere het gas methaan (CH4). Qua reststromen kun je bijvoorbeeld denken aan mest, plantaardig afval en over-de-datum producten. Bij vergisting eten bacteriën de reststromen op en produceren daarbij biogas. Vergisting wordt bij veel productieprocessen toegepast, bijvoorbeeld bij het brouwen van bier. Het biogas wordt daarna gezuiverd totdat groen gas overblijft. Dat kan op het aardgasnet worden geïnjecteerd. De infrastructuur voor het transport is al aanwezig op GZI Next.

Het project

ENGIE, Shell en EBN zijn in 2020 een project gestart met als doel om groen gas op het GZI Next terrein te produceren. Het project heet ‘North Star’ en gaat om de ontwikkeling van een biovergister die maximaal 39 miljoen m3 groen gas per jaar produceert. Ter vergelijking: de gaszuiveringsinstallatie van de NAM produceerde in het verleden 9 miljoen nm3 methaan per dag. Als alles volgens plan verloopt is de groen gasinstallatie in 2026 operationeel.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Meer weten over het project groen gas? Kijk dan eens op de pagina met veelgestelde vragen en antwoorden.