Groen gas

Met een biogascentrale kan door vergisting van reststromen zoals slib, tuinafval, groenten, fruitresten en dierlijke afvalstromen, biogas worden geproduceerd. Het biogas wordt vervolgens gezuiverd en gedroogd en op dezelfde kwaliteit als aardgas gebracht. Na deze bewerkingen heet het groen gas en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas.

Groen gas kan worden gebruikt voor verwarming van woningen en/of worden toegepast als brandstof in industriƫle processen. Er is voorzien in meerdere afzonderlijke projecten voor de productie van groen gas op de GZI-locatie, waarbij mogelijk ook aan GZI verbonden voormalige gaswinningslocaties in de regio, worden ingezet.

Onze partners